افطاری طراحی صنعتی ۹۶

چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ در اخرین روز بهاری و بیست و ششمین روز از ماه مبارک رمضان ساعات نزدیک به اذان مغرب حیاط پردیس هنرهای زیبا پذیرای حضور به هنگام و یک به یک جمع مدعوینی بود که از دیرباز عضوی از خانواده طراحی صنعتی دانشگاه تهران بوده اند و این روز را به بهانه سفره افطار طبق سنت انجمن علمی در میزبانی این رویداد، گرامیداشتند.
حضور بیش از صدو سی نفر از دانشجویان از ورودیهای کارشناسی و کارشناسی ارشد دهه نود شمسی در دانشگاه و همچنین حصور افتخاری اساتید و هیات علمی از دانشکده های دیگر شهر تهران و فارغ التحصیلان و اعضای ادوار اسبق انجمن علمی رنگ و بوی خاصی به این مراسم داده بود.
این مراسم با عکس یادگاری و اهدا هدیه ای کوچک از سوی انجمن علمی به میهمانان ادامه پیدا کرد و در آخر با سخنان کوتاهی از میهمان ویژه این برنامه جناب استاد حسن داورزنی از بنیانگذاران این رشته در ایران خاتمه یافت.

افطاری روز جهانی طراحی صنعتی

افطاری روز جهانی طراحی صنعتی

مراسم افطاری روز جهانی طراحی صنعتی با محور همگرایی بزرگ طراحی صنعتی

مر اسم افطاری روز جهانی طراحی صنعتی با محور همگرایی خانواده بزرگ طراحی صنعتی، با حضور اساتید هیأت علمی و انجمن های علمی و چندی از دانشجویان دانشگاه های تهران، هنر، علم و صنعت، الزهرا، تبریز، آزاد (هنر و معماری)،  غیر انتفاعی پارس، پردیس خودگردان کیش دانشگاه تهران، کمال الملک نوشهر و…، روز چهارشنبه ۱۸ تیر ماه ۱۳۹۳ (یازده رمضان) در نگارخانه تهران واقع در پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران برگزار گردید.

موضوع این گردهمایی ، نزدیکی بیشتر خانواده طراحی صنعتی و مشارکت اساتید، دانشجویان و اعضای انجمن دانشگاههای مختلف برای کمرنگ تر کردن فاصله های ایجاد شده در میان دانشگاههای طراحی صنعتی در قالب یک افطاری دوستانه بود که توسط اعضای انجمن و دانشجویان طراحی صنعتی دانشگاه تهران و کمک های دانشجویان دانشگاه تهران برگزار گردید.

از این رو پیشنهاد ویژه ای توسط انجمن علمی طراحی صنعتی دانشگاه تهران برای تشکیل یک انجمن مرکزی طراحی صنعتی متشکل از انجمنهای طراحی صنعتی و نمایندگان اساتید دانشگاههای مختلف برای بوجود آوردن فرصت های مشترک کاری و فکری داده شد و اساتید گرامی آقایان دکتر چوپانکاره، نائینی، مرتضایی، فلاح ،امامی و سرکار خانوم هنربخش طی سخنرانی هایشان ازین موضوع استقبال و حمایت کردند. همچنین نمایندگان انجمنهای علمی طراحی صنعتی، خانم قیصری از انجمن علمی الزهرا،آقای سلیمانی از انجمن علمی دانشگاه پارس و آقای صدری از انجمن علمی دانشگاه تهران و… به نمایندگی از دانشگاههای خود در طول مراسم به ارائه بیانیه و ایراد سخنرانی در این مورد پرداختند.

 

انجمن علمی طراحی صنعتی دانشگاه تهران امیدوار است این گردهمایی ها در آینده نزدیک بیشتر و بیشتر در دانشگاههای مختلف برگزار گردد تا دوستی و همبستگی خانواده بزرگ طراحی صنعتی بیش از پیش گردد.