افطاری روز جهانی طراحی صنعتی

مراسم افطاری روز جهانی طراحی صنعتی با محور همگرایی بزرگ طراحی صنعتی

مر اسم افطاری روز جهانی طراحی صنعتی با محور همگرایی خانواده بزرگ طراحی صنعتی، با حضور اساتید هیأت علمی و انجمن های علمی و چندی از دانشجویان دانشگاه های تهران، هنر، علم و صنعت، الزهرا، تبریز، آزاد (هنر و معماری)،  غیر انتفاعی پارس، پردیس خودگردان کیش دانشگاه تهران، کمال الملک نوشهر و…، روز چهارشنبه ۱۸ تیر ماه ۱۳۹۳ (یازده رمضان) در نگارخانه تهران واقع در پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران برگزار گردید.

موضوع این گردهمایی ، نزدیکی بیشتر خانواده طراحی صنعتی و مشارکت اساتید، دانشجویان و اعضای انجمن دانشگاههای مختلف برای کمرنگ تر کردن فاصله های ایجاد شده در میان دانشگاههای طراحی صنعتی در قالب یک افطاری دوستانه بود که توسط اعضای انجمن و دانشجویان طراحی صنعتی دانشگاه تهران و کمک های دانشجویان دانشگاه تهران برگزار گردید.

از این رو پیشنهاد ویژه ای توسط انجمن علمی طراحی صنعتی دانشگاه تهران برای تشکیل یک انجمن مرکزی طراحی صنعتی متشکل از انجمنهای طراحی صنعتی و نمایندگان اساتید دانشگاههای مختلف برای بوجود آوردن فرصت های مشترک کاری و فکری داده شد و اساتید گرامی آقایان دکتر چوپانکاره، نائینی، مرتضایی، فلاح ،امامی و سرکار خانوم هنربخش طی سخنرانی هایشان ازین موضوع استقبال و حمایت کردند. همچنین نمایندگان انجمنهای علمی طراحی صنعتی، خانم قیصری از انجمن علمی الزهرا،آقای سلیمانی از انجمن علمی دانشگاه پارس و آقای صدری از انجمن علمی دانشگاه تهران و… به نمایندگی از دانشگاههای خود در طول مراسم به ارائه بیانیه و ایراد سخنرانی در این مورد پرداختند.

 

انجمن علمی طراحی صنعتی دانشگاه تهران امیدوار است این گردهمایی ها در آینده نزدیک بیشتر و بیشتر در دانشگاههای مختلف برگزار گردد تا دوستی و همبستگی خانواده بزرگ طراحی صنعتی بیش از پیش گردد.

Posted in فعالیت های فرهنگی and tagged , , , .