فعالیت های فرهنگی

انجمن علمی طراحی صنعتی دانشگاه تهران با ایجاد پویش های دوستدار محیط زیست، در روزهای انتهایی هرسال اقدام به ایجاد کمپینی برای درختکاری و کاشت نهال و یا جمع آوری زباله در سطح دانشگاه، سعی در ایجاد فضایی با نشاط و همبسته میان دانشجویان ورودی های مختلف این رشته با یکدیگر دارد.

از دیگر فعالیتهای فوق برنامه انجمن علمی میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

  • تیم فوتبال طراحی صنعتی
  • برگزاری اردوهای گشت و گذار در طبیعت
  • همکاری با کانون خوشنویسی پردیس و برگزاری کلاسهای خوشنویسی

 

افطاری طراحی صنعتی ۱۳۹۸

مراسم افطاری سال ۱۳۹۸  در  بیست و هشتمین شب از ماه مبارک رمضان ساعات نزدیک به اذان مغرب حیاط پردیس هنرهای زیبا پذیرای حضور به هنگام و یک به یک جمع مدعوینی بود که از دیرباز عضوی از خانواده طراحی صنعتی دانشگاه تهران بوده اند و این روز را به بهانه سفره افطار طبق سنت انجمن […]

Continue reading

افطاری طراحی صنعتی ۹۷

مراسم افطاری طراحی صنعتی سال ۱۳۹۷  در  بیست و هفتمین شب از ماه مبارک رمضان ساعات نزدیک به اذان مغرب حیاط پردیس هنرهای زیبا پذیرای حضور به هنگام و یک به یک جمع مدعوینی بود که از دیرباز عضوی از خانواده طراحی صنعتی دانشگاه تهران بوده اند و این روز را به بهانه سفره افطار طبق سنت انجمن […]

Continue reading

جشن یلدای طراحی صنعتی ۹۶

براساس مرامنامه شفاهی دانشجویان طراحی صنعتی دانشگاه تهران جشن یلدای هرسال توسط دانشجویان جدید الورود همان سال برگزار می شود. که در ابتدا فصل زمستان روزهای پایانی نیمسال اول تحصیلی خود را سپری می کنند و با فضای دانشکده رفته رفته آَشنا تر شده اند. جشن یلدای هنرهای زیبا یکی از رویداهایی است که تا […]

Continue reading

افطاری طراحی صنعتی ۹۶

چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ در اخرین روز بهاری و بیست و ششمین روز از ماه مبارک رمضان ساعات نزدیک به اذان مغرب حیاط پردیس هنرهای زیبا پذیرای حضور به هنگام و یک به یک جمع مدعوینی بود که از دیرباز عضوی از خانواده طراحی صنعتی دانشگاه تهران بوده اند و این روز را به بهانه […]

Continue reading

افطاری روز جهانی طراحی صنعتی

افطاری روز جهانی طراحی صنعتی مراسم افطاری روز جهانی طراحی صنعتی با محور همگرایی بزرگ طراحی صنعتی مر اسم افطاری روز جهانی طراحی صنعتی با محور همگرایی خانواده بزرگ طراحی صنعتی، با حضور اساتید هیأت علمی و انجمن های علمی و چندی از دانشجویان دانشگاه های تهران، هنر، علم و صنعت، الزهرا، تبریز، آزاد (هنر و معماری)،  غیر […]

Continue reading