یک روز طراحی

معرفی اجمالی مسابقه "یک روز طراحی"

"یک روز طراحی "برنامه ایست که از سوی انجمن علمی طراحی صنعتی دانشگاه تهران با هدف ارتقای روحیه تیمی و بالا بردن توانایی دانشجویان در ارائه ایده های نوین و خلق محصولات جدید، برگزار می گردد.
حدود ۳۰۰ نفر از دانشجویان طراحی صنعتی از دانشگاههای سراسر کشور در این برنامه ی یک روزه در پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران شرکت کرده و در محیط آکادمیک و زیر نظر اساتید مجرب و مطرح طراحی صنعتی به ارائه ایده و طراحی محصول می پردازند و بدین صورت شرایط مناسبی جهت ارائه ی ایده های خلاقه این طراحان جوان فراهم می شود . مسابقه ی ملی" یک روز طراحی " پیش از این در ۷ نوبت برگزار و در هر نوبت با استقبال فراگیری مواجه شده و هر ساله از بازتاب رسانه ای بسیار خوبی نیز برخوردار بوده است.
در بخش طراحی با مطرح کردن صورت مسئله هایی که با روشهای کنونی موفق به حل آن نشده ایم، برآنیم تا با تغییر نگاه منطقی به محصولی که چندین سال از تولید آن میگذرد فرصتی فراهم آوریم برای تولید ایده های نوآورانه، و در یک کلام میخواهیم محصولی را با تغییر نگرش، طراحی کنیم که در عین توجه به جنبه های تولیدی و ساخت آن به نوآوری هایی جهت بهبود فروش دست یابیم.