معارفه ورودی های ۹۶ کارشناسی

معارفه دانشجویان جدید الورود به رشته طراحی صنعتی رسمی هرساله است که توسط دانشجویان ترم ۲ کارشناسی همان سال تحصیلی برگزار میشود و علاوه بر غافلگیری دانشجویان تازه وارد طی مراسمی همراه با اهدا هدیه و انتقال تجربیات فارغ التحصیلان این رشته از دانشگاه تهران فضای صمیمی و دوستانه ای همان ابتدای راه دانشجویان تازه نفس را در آغوش میکشد.
امسال نیز به همت دانشجویان ورودی ۹۵ این مراسم در یکی از کلاسهای مرکزی در تاریخ ۳۰ مهر ۹۶ اتفاق افتاد و دانشجویان تازه وارد به معرفی خودشون و اعلام انگیزه هاشون از انتخاب این رشته پرداختند.
در این مراسم داریوش حسنعلی، هانی سقاییان، محمدحسین شریفی و هادی صدری به نمایندگی از فارغ التحصیلان صحبت هایی رو برای دوستان تازه وارد خود انجام دادند.

به نشانه هدیه هر دانشجوی ۹۶ یک گلدون کاکتوس از طرف انجمن علمی دریافت کرد.

Posted in دسته‌بندی نشده.