نشریه طراحی صنعتی

انجمن علمی طراحی صنعتی دانشگاه تهران نشریه مستقلی را تحت عنوان "طراحیطه"  در دهه هشتاد شمسی  پایه گذاری نمود که به عنوان یک خبرنامه با محوریت نقل مطالب طنزآلود و فضای نقادانه نسبت به مسائل پردیس و گروه، بعد از چند شماره خاموش شد.
دومین اقدام  انجمن علمی طراحی صنعتی در سال ۱۳۹۲ با محوریت پایه گذاری نشریه ای با عنوان "طراحی صنعتی" در قامت یک مطبوع علمی صورت گرفت که قدمی مولد در فضای پردیس هنرها به حساب می آمد و پس از آن، انجمن های دیگررشته ها به تاصی از این نشریه اقدام به تدوین نشریات دانشجویی همچون : "شهرت" و سپس "حوالی" نمودند که راهی گیشه ها شدند. اما با گذشت زمان نشریه طراحی صنعتی به بولتنی با مصرف اطلاع رسانی برای دانشجویان جدید الورود تبدیل شد که هرسال با جشن ورود دانشجویان تازه ورود بدانها هدیه داده میشد و حاوی مطالبی راجع به تقویم آموزشی، نقشه امکانات پردیس و نگارشی چند از فارغ التحصیلان راجع به فضای کلی طراحی صنعتی در ایران و افق آینده شغلی آن، بود.
اما نسل سوم  نشریه طراحی صنعتی در اواخر دهه نود و اوایل دوران جدید آموزش مجازی (به واسطه پاندمی) به همت انجمن علمی جدید شکل گرفت و با محوریت مصاحبه و نقد و جمع آوری مطالب مرتبط  درقالب  کلاسیک نشریات تخصصی اقدام به فعالیت مینماید.

نشریه طراحی صنعتی اهداف زیر را پیگیری میکند:

  • محلی برای ارائه مقالات دانشجویان ارشد و فارغ التحصیلان این رشته
  • نشریه ای برای اطلاع رسانی اخبار داخلی دانشکده طراحی صنعتی
  • اعلام تقویم آموزشی و تاریخ پایان نامه های دانشجویان در ترم آتی
  • آشنایی دانشجویان ورودی جدید با فضای آموزشی دانشکده طراحی صنعتی
  • معرفی کتب و مقالات مرتبط
  • بیان نقدها و انتظارات در فضایی طنز و دوستانه

نشریه طراحی صنعتی زیر نظر گروه تحریریه در قطع چهارگوش در هر نیمسال تحصیلی به طبع میرسد.

گروه تحریریه:

مدیرمسئول:علیرضا روزبهانی
سردبیر: علی زینالی
صفحه آرا: مهدی سریزدی
ناشر: دانشگاه تهران

جهت ارسال مقالات و ارتباط با گروه تحریریه با شماره: ۰۹۳۰۰۳۳۴۴۳۸ تماس حاصل فرمایید.