معارفه ورودی های کارشناسی ۹۸

معارفه ورودی های کارشناسی ۹۸

به رسم هرساله سال بالایی هایی ورودی جدید (ورودی های ۹۷) مراسم معارفه را با کمک اعضای انجمن علمی برگزار کردند و طبق عادت معهود جلسه به صحبتهایی از محمدحسین شریفی آغاز شد و در ادامه کوثر مغنیان و نیکتا ضیایی و هادی صدری با معرفی حال و هوای چهاساله تحصیلی و معارفه یک به یک دانشجویان جدیدالورود و پرسش از انگیزه انتخاب این رشته ، ضمن اهدای هدایایی کوچک بدانها خوشآمد گویی گفتند.

Posted in دسته‌بندی نشده.