نمایشگاه نقطه سرخط ۹۶

نمایشگاه دستاوردهای "نقطه سرخط" به همت گروه فکرینو و هدایت گروه طراحی صنعتی و عاملیت انجمن علمی طراحی صنعتی دانشگاه تهران در اسفند ماه سال ۱۳۹۶ برگزار شد.
دانشجویان طراحی صنعتی دانشگاه تهران با دعوت از هیات علمی تمامی دانشگاههای دیزاین در کشور و همچنین دانشجویان طراحی صنعتی ایران اقدام به نمایش  و ارزیابی دستاوردهای خود در سالهای اخیر نمودند.
اکثر آثارموجود در این نمایشگاه کارهای تازه به ژوژمان رسیده از پروژه های درسی دانشجویان در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد بود که تحسین بازدیدکنندگان را به همراه داشت.

Posted in دسته‌بندی نشده.