معارفه ورودی های ۹۷ کارشناسی

خوش آمد گویی به دانشجویان جدید الورود

در آغازمین روزهای مهرماه و سال تحصیلی ۱۳۹۷ معارفه دانشجویان ورودی جدید رسمی هیجان انگیز برای سال بالایی هایشان است که معمولا با شوخی ها و غافلگیری های مرسوم همراه بوده است.
امسال نیز کلاس استاد امامی فضایی بود تا به دانشجویان ورودی جدید با هدایایی از طرف ورودی های ۹۶ خوشامد گویی صورت پذیرد
در این جلسه به رسم سالهای پیش محمدحسین شریفی به همراه  سارا ناصح زاده و نیکتاضیایی و هادی صدری تجربیات خود را از دانشجویی در این دانشگاه برای ورودی ها بیان کردند.
پس از این مراسم به رسم یادگار هرساله عکس راهرو گرفته شد.

Posted in دسته‌بندی نشده.