گالری تصاویر دانشجویان طراحی صنعتی دانشگاه تهران

((همــ)) یک آلبوم عکس خانوداگیست...

پیج اینستاگرام  گالری ((همــ)) مجموعه تصاویری است که توسط هانی سقاییان، میرصفی اندیکلایی،محمدحسین شریفی، هادی صدری و یاسین صفی خانی و... از نسلهای ماضی تا کنون دانشجویان و حال و هوای دانشکده و رشته طراحی صنعتی روایتگری میکند
تصاویری که کمتر دیده شده اند و گویای چند دهه زیست انسانهایی است که در یک موقعیت مکانی و زمانی با (هم-دیگر)، (هم-شاگردی ) میشوند.