همایش یک روزه تدکس دانشگاه تهران TEDx University of Tehran

همایش یک روزه تدکس دانشگاه تهران (TEDxUniversityofTehran) در تاریخ ۲۰ آبان­ماه ۱۳۹۴، با سخنرانی هشت سخنران در این دانشگاه برگزار خواهد شد. این همایش با عنوان "دنیاى قشنگ نو" یا "Brave New World" با موضوعات مورد بحث خود، مخاطب را به اندیشه پیرامون آن و یافتن نقطه اتصال میان آن­ها دعوت مى­کند.

قالب این همایش، جهانى است که ما بسوى آن در حال حرکت هستیم. جهانى که علم، هنر، تکنولوژى همه در کنار یکدیگر همزیستى مى­کنند و در تلاش­اند تا کیفیت زندگى انسانى را ذره ذره بهبود بخشیده و تجربه زندگى را ارتقا دهند. این جهان توسط انسان­هاى امروز ساخته مى­شود و شاید هرکدام از ما بتوانیم با قدرت فکر، عمل و همکارى در پایه­گذارى این دنیا سهیم شویم.

TED یک بنیاد غیرانتفاعى مى­باشد که هدف اصلى خود را گسترش ایده­ها در قالب سخنرانی­هاى کوتاه و قدرتمند می­داند. ذهن­هاى خلاق در سراسر جهان، گاهى اوقات به ایده­هایى نوآورانه و تحول­گرایانه می­رسند که اگر آن­ها را در بسترى مناسب براى دیگر افراد نیز ارائه کنند، می تواند دنیا را تغییر دهد. ایجاد بناى محیطى مناسب براى عرضه ایده­هاى گوناگون، هدف این بنیاد می باشد و در نهایت، تمامى فعالیت­هاى آن در تلاش براى پاسخگویى به یک پرسش است: چگونه مى­توانیم ایده­هاى نوین را بهتر و سریع­تر گسترش دهیم؟

در راستاى گسترش این ایده­ها، TEDx رخدادى محلى و مستقل است که افراد مختلف را براى تجربه­اى TED مانند دورهم جمع می­کند. برانگیختن حس خلاقیت و نوآورى و همچنین گسترش ارتباطات افراد شرکت­کننده از اهداف این رویداد می­باشد. همایش تدکس دانشگاه تهران با همکارى و انرژى دانشجویان مستعد و مبتکرى اجرا مى­شود که داوطلبانه با تیم برگزارى همایش همکارى مى­نمایند.